OBOWIĄZEK POTWIERDZANIA WIZYT PRZEZ PACJENTA!

Informujemy, że potwierdzenie obecności na umówioną konsultację/badanie jest obowiązkowe. Brak informacji o planowanej obecności jest równoznaczne z  odwołaniem i rezygnacją z terminu.