BADANIA KOLONOSKOPII Z PROGRAMU PRZESIEWOWEGO!

Informujemy, że NZOZ Gastro-Endomed wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

Więcej informacji w zakładce: wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

http://nowaendoskopia.pl/wczesne-wykrywanie-raka-jelita-grubego/