Nowoczesny sprzęt endoskopowy oraz badania w znieczuleniu, insuflacja CO2

badania_znieczulenie_ilustrNZOZ Gastro-Endomed wykonuje badania w tzw. sedoanalgezji.
     Dostępne obecnie metody znieczulenia, jak również możliwości kontrolowania stanu pacjenta podczas znieczulenia i bezpośrednio po jego zakończeniu, a także fachowy nadzór specjalistyczny, eliminują w bardzo znacznym stopniu możliwość wystąpienia powikłań.  Lekarz i pielęgniarka, poza wiedzą i doświadczeniem, dysponują obecnie nowymi i bezpiecznymi technikami znieczulenia, lekami szybko działającymi oraz lepszą, nowocześniejszą aparaturą do znieczulenia. Wszystko to wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Badanie z wykorzystaniem dwutlenku węgla (CO2) już dostępne w NZOZ Gastro-Endomed .

Pragniemy poinformować że nasza placówka została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenie do insuflacji dwutlenku węgla podczas badań endoskopowych PENTAX. Dwutlenek węgla zastosowany do wypełniania jelita grubego oraz żołądka  znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe, powoduje mniejsze natężenie bólu po 6 h i po 24 h od zakończenia badania, szybsze uwidocznienie zastawki Bauhina, mniejsze natężenie bólu po 1 h od zakończenia badania oraz co bardzo istotne dla pacjenta – mniejsze natężenie bólu w czasie trwania badania

 

Opis  metody  znieczulenia.

  • Przed badaniem wymagana jest zgoda pacjenta.
  • Do badania pacjent powinien przyjść z osobą towarzyszącą.
  • Podczas znieczulenia osoba badana jest pod opieką lekarza i pielęgniarki posiadającej ukończony kurs w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.
  • Podczas znieczulenia badany nie odczuwa bólu, a jego świadomość jest ograniczona.

Procedura wykonywania znieczulenia

Przed przystąpieniem do znieczulenia pielęgniarka kontroluje ciśnienie tętnicze krwi, tętno oraz pomiar tlenu we krwi. W tym celu zakłada się pulsoksymetr na palec który wskazuje czy utlenowanie krwi jest właściwe.

Zawsze kontroluje się częstość akcji serca (puls) a także ciśnienie tętnicze krwi.

Niezależnie od tego jakie stosujemy znieczulenie – zawsze zakłada się wenflon do żyły przez który w czasie znieczulenia można podawać leki. Wenflon mocuje się plastrami do skóry aby zapobiec jej wysunięciu się z żyły.

Podanie środka uspokajającego (sedacja).

W celu łagodzenia napięcia emocjonalnego towarzyszącego poddaniu się badaniu diagnostycznemu stosuje się leki uspokajające. Leki uspokajające można podać dożylnie, domięśniowo, doustnie lub doodbytniczo.

W czasie przeprowadzonego badania diagnostycznego w znieczuleniu  pacjent jest wielokrotnie pytany czy nie odczuwa bólu. Zgłaszanie dolegliwości bólowych jest wskazaniem do działania mającego na celu całkowitą eliminację bólu. Najczęściej wymaga to zwiększenia dawki i powtórnego podania środka znieczulającego.

 

 

Sposób przygotowania do znieczulenia

  • Każdy pacjent u którego planowane jest wykonanie znieczulenia powinien zaprzestać spożywania posiłków i płynów co najmniej na 6 godzin przed badaniem.
  • Przed rozpoczęciem samego znieczulenia poleca się oddanie moczu aby pęcherz moczowy był maksymalnie opróżniony.
  • Zaleca się również usunięcie z ust ewentualnej protezy zębowej ponieważ mogłaby ona zostać uszkodzona w trakcie wykonywania intubacji czy też utrudniać oddychanie.

Po znieczuleniu każdy pacjent pozostaje pod nadzorem medycznym (lekarza lub pielęgniarki). W bezpośrednim okresie po znieczuleniu nadzoruje się u pacjenta również czynność oddychania i krążenia krwi. Po stwierdzeniu że jest ona prawidłowa z pozycji leżącej można przejść do pozycji siedzącej, a po krótkiej obserwacji, jeśli pacjent toleruje tę pozycję, może podjąć próbę chodzenia. Przeważnie przez okres około godziny powinno się przebywać pod nadzorem medycznym, potem można udać się do domu pod opieką osoby towarzyszącej, jeżeli badanie diagnostyczne było wykonywane w warunkach ambulatoryjnych.

Przez co najmniej 12 godzin nie powinno się prowadzić samochodu i innych pojazdów, ani też obsługiwać maszyn.

Pacjent po znieczuleniu podaniu środków uspokajających czy przeciwbólowych może odczuwać zawroty głowy, szczególnie przy zmianie pozycji oraz nudności. Pojawienie się jakichkolwiek niejasnych objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.

 

Możliwe powikłania.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome i zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta oraz rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą:

  • reakcja alergiczna na leki,
  • zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia.