Certyfikaty

Zapraszam do zapoznania się z poniższym wykazem konferencji, sympozjów, warsztatów i kursów, w których uczestniczyłam w ubiegłych latach. Zamieszczone certyfikaty potwierdzają udział w najważniejszych gastroenterologicznych wydarzeniach ostatnich lat w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Dyplomy umiejętności wykonywania badań endoskopowych PTG

Dyplomy umiejętności wykonywania badań endoskopowych PTG

Kongresy i szkolenia zagraniczne