USG jamy brzusznej

      Jest wykonywane za pomocą specjalistycznego urządzenia zwanego ultrasonografem. Podczas badania wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, co umożliwia obejrzenie wnętrza wielu narządów naszego ciała (działanie zbliżone do radaru).

     Badając oglądamy narządy miąższowe: wątrobę, trzustkę, nerki, śledzionę oraz wypełnione płynem pęcherzyk żółciowy, pęcherz moczowy.

Przygotowanie pacjenta do badania

Zaleca się pozostanie 6 godzin przed badaniem na czczo i unikanie pokarmów wzdymających w przeddzień badania.