Wczesne wykrywanie raka jelita grubego – badania bezpłatne

Szanowni Państwo.

Informujemy, że NZOZ Gastro-Endomed wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu miejscowym albo dożylnym w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego na lata 2019-2021.

ZAPISY OSOBIŚCIE W GODZINACH OTWARCIA REJESTRACJI!

 

KTO KWALIFIKUJE SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE Z PROGRAMU PRZESIEWOWEGO:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat,
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, jeżeli u krewnego pierwszego stopnia (tj. rodzice, rodzeństwo, dzieci) rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha – potwierdzone badaniem genetycznym,
  • osoby w wieku 20 – 49 z rodziny z zespołem polipowatowości rodzinnej gruczolakowatej (FAP).

 

KTO NIE MOŻE MIEĆ WYKONANEGO BADANIA Z PROGRAMU PRZESIEWOWEGO:

  • osoby, u których występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
  • osoby, które miały wykonane badanie kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat (dotyczy badań refundowanych przez NFZ lub z Programu przesiewowego) .