fbpx

 NZOZ Gastro – Endomed

604 208 102

18 547 67 57

ul. Jana Kochanowskiego 2

33-300 Nowy Sącz

nowaendoskopia@wp.pl

Informujemy, że potwierdzenie obecności na umówioną konsultację/badanie jest obowiązkowe. Brak informacji o planowanej obecności jest równoznaczne z  odwołaniem i rezygnacją z terminu.